ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πολιτιστικός Σύλλογος Τριζονίων

         <<Τα Τριζονήσια>>

Δ/νση: Παλιό Δημοτικό Σχολείο Τριζονίων,

Δήμος Δωρίδος, Φωκίδα ΤΚ 33058

Facebook:  https://www.facebook.com/trizonisia/

Emailtatrizonisia@gmail.com

Website: www.trizonisia.gr

Τηλ. :

6932287840 Ανδρέας Νικολακόπουλος – Πρόεδρος

6937399903 Παναγιώτης Καλογερόπουλος – Γραμματέας